Här är vi som jobbar på Plate & Fridén Bygg AB

Anders Magnusson
0708-86 69 09

Arbetsledare
Snickare
Karina Plate
0768-84 48 35

Arbetsledare
Administration
Birgitta Grahn
0708-86 69 11

Snickare
Mikael Andersson
0708-86 69 12

Snickare
Christofer Olsson
0708-86 69 03

Snickare