Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter:

Mob: 0768-844 835

Mail: karina.plate@platefridenbygg.se

Adress: Marieholmsgatan 10B, Göteborg.